Eksperci o kapitale innowacyjnym

Naukowcy, przedsiębiorcy oraz twórcy nowatorskich rozwiązań technologicznych zostali zaproszeni do wzięcia udziału w panelu ekspertów na temat kapitału innowacyjnego przedsiębiorstw.

Spotkanie zorganizowała Akademia Leona Koźmińskiego, partner OPI PIB w projekcie Inventorum. ALK odpowiada za wyodrębnienie wskaźników modelu, który – wykorzystując najnowszą technologię – ma wyszukiwać w Internecie dane o przedsiębiorstwach i jednostkach badawczych, skupiając się na organizacjach najbardziej nowatorskich. Uznano zatem, że dla poprawnej budowy modelu niezbędne jest poznanie doświadczeń ludzi zaangażowanych w innowacyjną działalność.