Pomnażaj zyski i buduj gospodarkę opartą na wiedzy.

  • Dowiedz się, w co warto inwestować
  • Znajdź partnera do projektu
  • Znajdź eksperta, który rozwiąże Twój problem technologiczny
  • Znajdź konferencję i rozszerz swoje kontakty

Anna Kowalska, przedsiębiorca ze Żnina

Chciałabym rozwinąć moją firmę i stworzyć nowe miejsca pracy. Aplikuję o środki z Funduszy Europejskich na lata 2014-2020. Wiem, że premiowani będą przedsiębiorcy budujący gospodarkę opartą na wiedzy, badaniach i kapitale intelektualnym. Dzięki Inventorum znalazłam naukowców, którzy rozumieją moje potrzeby i pomogą mi rozwijać firmę..

Utwórz konto