Ośrodek Przetwarzania Informacji
– Państwowy Instytut Badawczy

al. Niepodległości 188b
00-608 Warszawa

Pomoc jest dostępna pod adresem: inventorum-help@opi.org.pl

Odpowiedzi na pytania udzielamy w dni robocze, w godzinach:
8:15 – 16:15 (CET, czas środkowoeuropejski)

Zespół Inventorum