Konferencje

Profil konferencji

Profil konferencji zawiera między innymi następujące informacje:

  • dane podstawowe (m. in.: nazwa, branża, lokalizacja, termin konferencji)
  • informacje dodatkowe (m. in.: strona konferencji, liczba zgłoszonych uczestników, dane opisowe)
  • słowa kluczowe,
  • obszar/dziedzina/dyscyplina nauki,
  • organizatorzy,
  • osoba do kontaktu,
  • uczestnicy.

Organizator konferencji może zarządzać jej danymi (edytować, usuwać). Pozostali użytkownicy oprócz przeglądania danych konferencji mogą zgłosić uczestnictwo w niej. Należy zauważyć, że nie jest to jednak oficjalne zgłoszenie na konferencję, lecz powiedzenie innym użytkownikom, że użytkownik wybiera się na nią (więcej o uprawnieniach użytkowników znajduje się w rozdziale Role i uprawnienia w systemie).

Dodawanie konferencji

Użytkownik może zarejestrować w systemie konferencję (naukową, biznesową, naukowo-biznesową). W tym celu należy wywołać akcję Dodania dostępną:

  • na zestawieniu konferencji ()
  • w zakładce Konferencje dostępnej z poziomu profilu osoby, przedsiębiorstwa lub instytucji naukowej.

Konieczne jest uzupełnienie formularza wymaganymi danymi (dane podstawowe, termin, lokalizacja, organizator konferencji, osoba do kontaktu, dane uzupełniające) oraz zatwierdzenie operacji.

Zgłoszenie uczestnictwa w konferencji

Użytkownik zalogowany może oznaczyć swój udział w konferencji. Akcja Wybieram się na konferencję dostępna jest z poziomu profilu konferencji. Po wykonaniu operacji użytkownik zostanie dodany jako uczestnik konferencji.

Uwaga:

1. Oznaczenie swojego udziału w konferencji jest jedynie poinformowaniem innych użytkowników systemu Inventorum, o tym że użytkownik wybiera się na konferencję. Nie jest to oficjalne zgłoszenie.

2. Dołączyć może do konferencji użytkownik zweryfikowany, który jeszcze nie uczestniczy w konferencji a konferencja ma status planowana.

Zaproszenie osoby do uczestnictwa w konferencji

Organizator konferencji może wysłać zaproszenie do uczestnictwa w konferencji zarówno do osób, które utworzyły już konto w systemie Inventorum jak i do tych, które jeszcze tego nie zrobiły. W celu dodania uczestnika należy przejść do profilu wybranej konferencji > zakładka Uczestnicy oraz wybrać akcję Dodaj Uczestnika. Po uzupełnieniu formularza danymi (adres e-mail, imię, nazwisko, czy prelegent) do osoby zostanie wysłane zaproszenie, które będzie mogła zaakceptować bądź też odrzucić.

Uwaga:
W celu dodania konferencji konieczne jest uzupełnienie profilu, który zostanie zweryfikowany przez Zespół Inventorum. O wyniku weryfikacji użytkownik zostanie powiadomiony przez System.