Instytucje naukowe

Profil instytucji naukowej

Profil instytucji naukowej zawiera między innymi następujące informacje:

 • dane podstawowe (REGON, data założenia, typ i rodzaj instytucji)
 • kierunki działalności,
 • jednostki podrzędne,
 • dane kontaktowe,
 • powiązane dane:
  • innowacje,
  • projekty,
  • konferencje.

Użytkownik powiązany z instytucją naukową aktualnym zatrudnieniem lub aktualnie pełnioną funkcją posiada możliwość dodawania projektów, konferencji oraz innowacji do instytucji. Pozostali użytkownicy mają możliwość jedynie przeglądania danych (więcej o uprawnieniach użytkowników znajduje się w rozdziale Role i uprawnienia w systemie).

Lista instytucji naukowych pobrana została z systemu Nauka Polska.

Powiązanie się z instytucja naukową

W przypadku gdy instytucja naukowa istnieje już w systemie użytkownik, który jest jej pracownikiem może powiązać się z nią. Istnieją następujące drogi powiązania:

 1. Wywołanie akcji „Powiąż się z instytucją” dostępnej z poziomu profilu instytucji naukowej. Użytkownik w tym przypadku musi za pomocą wyświetlonego formularza określić charakter powiązania. Powiązanie to musi zostać zaakceptowane przez Administratora instytucji naukowej

  Uwaga:

  W przypadku jeśli osoba nie ma uzupełnionych danych osobowych wywoływane jest okno uzupełnienia ich.

  Uwaga:

  W przypadku gdy w ramach jednostki naukowej nie wskazano jeszcze żadnego administratora osoba chcąca dopisać się do jednostki naukowej trafia jako potencjalny administrator. Powiązanie to oraz zaakceptowanie roli użytkownika wymaga weryfikacji zespołu Inventorum.

 2. Powiązanie poprzez uczestnictwo w tym samym projekcie.
 3. Powiązanie poprzez realizację wspólnej innowacji