Zbudowana przez nas infrastruktura informatyczna ma ułatwiać współpracę sektora gospodarki ze sferą nauki. System Inventorum wydobywa dane z różnych źródeł. Następnie wytwarza informacje przydatną, zarówno środowisku naukowemu i jaki i przemysłowo-biznesowemu, do zrozumienia procesów zachodzących w innowacyjnej gospodarce oraz do odpowiedniego planowania prac badawczych jak też inwestycji w innowacje.

Wykonawca systemu:

Laboratorium Inteligentnych Systemów Informatycznych
Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy

Oficjalny tytuł projektu:

Ogólnopolska platforma informacyjna o potencjale innowacyjnym Inventorum

Czas trwania:

1 marca 2014 – 31 grudnia 2015

Wykonawca:

Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy

Partner:

Akademia Leona Koźmińskiego

Źródło finansowania:

Projekt realizowany w ramach Programu Innowacyjna Gospodarka na lata 2007–2013: priorytet 2 „Infrastruktura sfery B+R”, działanie 2.3 „Inwestycje związane z rozwojem infrastruktury informatycznej nauki”, poddziałanie 2.3.2 „Projekty w zakresie rozwoju zasobów informacyjnych nauki w postaci cyfrowej”

Zasoby

  • W systemie Inventorum wykorzystujemy mechanizm zbierania i wyszukiwania dokumentów internetowych polskiej semantycznej wyszukiwarki NEKST. Dzięki temu mechanizmowi poszerzamy bezę Inventorum o nowe m.in. innowacyjne firmy, innowacje, konferencje, publikacje w danych dziedzinach naukowych etc. Wszystko po to aby zautomatyzować proces akwizycji i prezentacji nowych informacji użytkownikom naszego systemu.nekst - semantyczna wyszukiwarka internetowa
  • W serwisie informacyjnym wykorzystaliśmy pliki graficzne zaprojektowane przez Freepik.