Nawigacja w systemie

Pulpit

Bezpośrednio po zalogowaniu wyświetla się pulpit użytkownika, który jest centralnym punktem zarządzania informacjami w systemie. Na pulpicie widoczne są najnowsze rekomendacje, najnowsze obserwowane dane oraz przedsiębiorstwa z którymi jest związany zalogowany użytkownik. Każda z tych grup informacji posiada opcję „Pokaż więcej” pozwalającą na wyświetlenie pełnego zestawu informacji. Do pulpitu można powrócić klikając na logo Inventorum.

Komunikaty i zarządzanie kontem

W prawym górnym rogu jest miejsce gdzie wyświetlane są komunikaty, powiadomienia, dostępna jest pomoc oraz istnieje możliwość zarządzania ustawieniami swojego konta.

Wyszukiwanie

W górnej części ekranu znajdują się opcje: innowacje, ochrony, projekty, przedsiębiorstwa, instytucje naukowe, eksperci i konferencje. Pozwalają one na wyświetlenie zestawień wszystkich informacji z danej grupy. Poniżej znajduje się pasek wyszukiwania, do którego wystarczy wprowadzić poszukiwany tekst i nacisnąć enter, aby wyszukać interesujące nas informacje.

Dane wyszukiwane są pełno-tekstowo we wszystkich dostępnych językach naturalnych. Możliwe jest zawężanie rezultatów wyszukiwania za pomocą odpowiednich filtrów. Wyszukiwanie pełno-tekstowe obejmuje obszary zawarte w poniższej tabeli.

Innowacje
 • nazwa
 • właściciel
 • opis (w tym pliki)
Projekty
 • tytuł
 • numer
 • imiona i nazwisko kierownika
 • dane opisowe (streszczenie, notatki, słowa kluczowe, pliki)
 • imiona i nazwiska osób powiązanych z projektem
 • nazwy przedsiębiorstw powiązanych z projektem
Eksperci i recenzenci
 • imiona i nazwisko
 • tytuł/stopień naukowy
 • adres e-mail
 • strona www
 • opis osoby
 • dokumenty osoby
 • słowa kluczowe, klasyfikacje
 • nazwy publikacji, projektów, innowacji, instytucji naukowych, przedsiębiorstw związanych z osobą
 • nazwy doktoratów, habilitacji recenzowanych i wykonanych przez osobę
Instytucje naukowe
 • nazwa + nazwa podrzędnych jednostek
 • kierunki działalności
 • adres siedziby
 • adres e-mail, telefon
 • nazwy innowacji, projektów, konferencji związanych z instytucją
 • imiona i nazwiska osób związanych z instytucją
Przedsiębiorstwa
 • nazwa przedsiębiorstwa
 • branża
 • adres siedziby
 • adres e-mail, telefon, strona www
 • opis, opis działalności (w tym pliki)
 • PKD (kod + tekst)
 • rodzaj działalności
 • nazwy innowacji, projektów, konferencji danego przedsiębiorstwa
 • imiona i nazwiska osób powiązanych z danych przedsiębiorstwem
Ochrony
 • nazwa innowacji powiązanej z ochroną
 • opis innowacji powiązanej z ochroną
 • imiona i nazwiska osób powiązanych z ochroną
 • nazwy przedsiębiorstw powiązanych z ochroną
 • opis ochrony
 • nazwa urzędu patentowego
 • kraj pierwszeństwa
 • państwa, w których obowiązuje prawo
 • typ ochrony
 • numer zgłoszenia oraz dokumentu potwierdzającego prawo
 • rok zgłoszenia, rok, od którego obowiązuje prawo, rok do którego obowiązuje prawo oraz rok pierwszeństwa
Konferencje
 • nazwa
 • opis
 • miejsce
 • imiona i nazwiska osób powiązanych z konferencją
 • nazwy organizatorów konferencji
 • adres do konferencji
 • dołączone pliki