Nawigacja w systemie

Pulpit

Bezpośrednio po zalogowaniu wyświetla się pulpit użytkownika, który jest centralnym punktem zarządzania informacjami w systemie. Na pulpicie widoczne są najnowsze rekomendacje, najnowsze obserwowane dane oraz przedsiębiorstwa z którymi jest związany zalogowany użytkownik. Każda z tych grup informacji posiada opcję „Pokaż więcej” pozwalającą na wyświetlenie pełnego zestawu informacji. Do pulpitu można powrócić klikając na logo Inventorum.

Komunikaty i zarządzanie kontem

W prawym górnym rogu jest miejsce gdzie wyświetlane są komunikaty, powiadomienia, dostępna jest pomoc oraz istnieje możliwość zarządzania ustawieniami swojego konta.

Wyszukiwanie

W górnej części ekranu znajdują się opcje: innowacje, ochrony, projekty, przedsiębiorstwa, instytucje naukowe, eksperci i konferencje. Pozwalają one na wyświetlenie zestawień wszystkich informacji z danej grupy. Poniżej znajduje się pasek wyszukiwania, do którego wystarczy wprowadzić poszukiwany tekst i nacisnąć enter, aby wyszukać interesujące nas informacje.

Dane wyszukiwane są pełno-tekstowo we wszystkich dostępnych językach naturalnych. Możliwe jest zawężanie rezultatów wyszukiwania za pomocą odpowiednich filtrów. Wyszukiwanie pełno-tekstowe obejmuje obszary zawarte w poniższej tabeli.

Innowacje
 • nazwa
 • właściciel
 • opis (w tym pliki)
Projekty
 • tytuł projektu
 • numer projektu
 • imiona i nazwisko kierownika
 • dane opisowe (streszczenie, notatki, słowa kluczowe, pliki)
 • imiona i nazwiska osób
 • nazwy przedsiębiorstw
Eksperci i recenzenci
 • imiona i nazwisko, nazwisko rodowe, tytuł
 • email, WWW
 • stopnie naukowe
 • opis osoby
 • dokumenty osoby
 • słowa kluczowe, klasyfikacje
 • nazwy publikacji, projektów, innowacji, instytucji naukowych, przedsiębiorstw związanych z osobą
 • nazwy doktoratów, habilitacji recenzowanych i wykonanych przez osobę
 • branża
Instytucje naukowe
 • nazwa + nazwy podrzędnych jednostek
 • kierunki działalności
 • adres siedziby
 • email, telefony
 • nazwy konferencji związanych z tą instytucją
Przedsiębiorstwa
 • nazwa przedsiębiorstwa
 • branża
 • adres siedziby
 • email, telefon, strona www
 • opis, opis działalności (w tym pliki)
 • PKD (kod + tekst)
 • rodzaj działalności
 • nazwy innowacji danego przedsiębiorstwa
 • nazwy projektów danego przedsiębiorstwa
 • nazwy konferencji związanych z tym przedsiębiorstwem
 • imiona i nazwiska osób danego przedsiębiorstwa
Ochrony
 • nazwa i opis (w tym pliki)
 • numer dokumentu
 • instytucja przyznająca
 • kraj pierwszeństwa
 • terytorium obowiązywania
Konferencje
 • nazwa konferencji
 • opis (w tym pliki)
 • słowa kluczowe
 • miejsce i adres konferencji
 • nazwa organizatorów
 • uczestnicy