Rekomendacje

Mechanizm rekomendacji

System aktywnie podpowiada użytkownikom najbardziej odpowiednie innowacje, projekty, przedsiębiorstwa, instytucje naukowe, ekspertów, konferencje. Rekomendacje są proponowane na podstawie danych zawartych w profilu użytkownika oraz profilach jego przedsiębiorstw i instytucji naukowych, przy czym użytkownik sam może zdecydować, które elementy brane są pod uwagę, edytując kryteria rekomendacji.

Deklaracje

Dodatkowo rekomendacje opierają się na deklaracjach przedsiębiorstw i instytucji naukowych. Każdy podmiot posiada opcję Poszukuję na rynku zawierającą miejsce do wprowadzenia opisu poszukiwanej innowacji, projektu, partnera (przedsiębiorstwa lub instytucji naukowej), eksperta. Dane te w przedsiębiorstwie edytuje jego administrator, a w instytucji naukowej edytuje je każdy z nią zawiązany. Natomiast wprowadzone opisy są widoczne dla wszystkich.