Projekty

Dodanie projektu

Użytkownik może zarejestrować w systemie projekt (planowany, zakończony lub w trakcie realizacji). W tym celu należy wywołać akcję Dodania dostępną:

  • na zestawieniu projektu ()
  • w zakładce Projekty dostępnej z poziomu profilu osoby, przedsiębiorstwa lub instytucji naukowej.

Konieczne jest uzupełnienie formularza wymaganymi danymi (dane podstawowe, dane opisowe) oraz zatwierdzenie operacji. Projekt może być uzupełniany o dodatkowe dane w dowolnym czasie.

Uwaga: W celu dodania projektu konieczne jest uzupełnienie profilu użytkownika jeżeli jest niekompletny, który następnie zostanie zweryfikowany przez Zespół Inventorum. O wyniku weryfikacji użytkownik zostanie powiadomiony przez System.

dodanie_projektu

Dopisanie się do projektu

Możliwe jest powiązanie się z istniejącym już projektem na dwa sposoby.

  1. W przypadku gdy podczas dodawania wprowadzi się istniejącą już nazwę projektu lub numer. System w takim przypadku wyświetli komunikat informacyjny, że dany projekt już istnieje w bazie. Użytkownik może wybrać akcje „Dołącz do tego projektu”, użytkownik będzie w takim wypadku zobowiązany jedynie do określenia swojego powiązania z projektem (kierownik lub uczestnik).

    dopisanie_do_projektu

  2. W profilu projektu dostępna jest akcja „Dołącz do projektu”. W tym przypadku wymagane jest uzupełnienie formularza określającego charakter powiązania użytkownika z projektem. Powiązanie z innowacją musi zostać zatwierdzone przez osobę zarządzającą projektem. Po uzupełnieniu formularza wysłana zostanie prośba o autoryzację.

    Uwaga:
    W przypadku gdy podmiot powiąże się z projektem jako pierwszy podmiot, wówczas powiązanie to automatycznie jest akceptowane a użytkownik otrzymuje możliwość zarządzania danymi projektu.