Wersja 1.29

W wersji 1.29 wprowadzone zostały zmiany w zakresie:

 • umożliwienie rejestracji kont naukowcom, którzy nie mają wprowadzonego numeru PESEL w bazie Nauka Polska
 • możlwość uzupełnienia nazwiska rodowego (panieńskiego)
 • rozszerzenia zakresu danych instytucji synchronizowanych pomiędzy bazami Nauki Polskiej i Inventorum

Wersja 1.28

W wersji 1.28 wprowadzone zostały zmiany w zakresie:

 • aktualizacji klasyfikacji naukowych (usunięcie nieaktualnej klasyfikacji CKSST, dodanie klasyfikacji Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego)
 • usprawnienia w działaniu wielojęzycznej wyszukiwarki wniosków
 • możliwość dodawania w publikacjach linków do danych badawczych poprzez numery DOI

Wersja 1.26

W wersji 1.26 wprowadzone zostały zmiany w zakresie:

 • sprawniejszego przeszukiwania baz innowacji oraz projektów poprzez udostępnienie wielojęzycznej wyszukiwarki
 • dostępności systemu poprzez dodanie możliwości logowania przez ORCID

Wersja 1.25

W wersji 1.25 wprowadzone zostały zmiany w zakresie:

 • wydajności systemu, w szczególności przyspieszenie wczytywania profili
 • rozszerzenia informacji o publikacjach naukowych poprzez udostępnienie możliwości powiązania z publikacją danych badawczych

Wersja 1.22

W wersji 1.22 wprowadzone zostały zmiany w zakresie:

 • pozyskiwania informacji o odbiorze systemu przez użytkowników poprzez udostępnienie ankiety „Powiedz jak wykorzystujesz Inventorum”
 • zwiększenia ilości publikacji naukowych poprzez udostępnienie możliwości importu publikacji podając numer DOI

Wersja 1.21

W wersji 1.21 wprowadzone zostały zmiany w zakresie:

 • możliwości usuwania informacji o zatrudnieniu i pełnionych funkcji w przypadku użytkowników zarejestrowanych przez system Inventorum
 • ograniczenia możliwości edycji danych w wersji mobilnej aplikacji

Wersja 1.20

W wersji 1.20 wprowadzone zostały zmiany w zakresie:

 • automatyzacji obsługi zgłoszeń publicznych
 • interfejsu Inventorum poprzez dodanie wersji kontrastowej interfejsu

Wersja 1.19.1

W wersji 1.19.1 wprowadzono poprawki związane z nawigacją w systemie.

Wersja 1.19

W wersji 1.19 wprowadzone zostały zmiany w zakresie:

 • dostępnych branż działalności związanych ze zgłoszeniami publicznymi
 • ograniczenia dostępu do plików przesłanych do systemu

Ponadto wprowadzono poprawki związane z nieprawidłowym podświetlaniem ikony zaproszeń oraz poprawiono błędy związane z dostępem do systemu dla osób zarejestrowanych poprzez Naukę Polską.

Wersja 1.17

W wersji 1.17 wprowadzone zostały zmiany w zakresie:

 • interfejsu zarządzania przedsiębiorstwem poprzez dodanie informacji kontekstowej do akcji dostępnych w zestawieniu powiązanych z użytkownikiem przedsiębiorstw
 • automatyzacji obsługi zgłoszeń publicznych
 • poprawy nawigacji do widoków zestawień