Wersja 1.21

W wersji 1.21 wprowadzone zostały zmiany w zakresie:

 • możliwości usuwania informacji o zatrudnieniu i pełnionych funkcji w przypadku użytkowników zarejestrowanych przez system Inventorum
 • ograniczenia możliwości edycji danych w wersji mobilnej aplikacji

Wersja 1.20

W wersji 1.20 wprowadzone zostały zmiany w zakresie:

 • automatyzacji obsługi zgłoszeń publicznych
 • interfejsu Inventorum poprzez dodanie wersji kontrastowej interfejsu

Wersja 1.19.1

W wersji 1.19.1 wprowadzono poprawki związane z nawigacją w systemie.

Wersja 1.19

W wersji 1.19 wprowadzone zostały zmiany w zakresie:

 • dostępnych branż działalności związanych ze zgłoszeniami publicznymi
 • ograniczenia dostępu do plików przesłanych do systemu

Ponadto wprowadzono poprawki związane z nieprawidłowym podświetlaniem ikony zaproszeń oraz poprawiono błędy związane z dostępem do systemu dla osób zarejestrowanych poprzez Naukę Polską.

Wersja 1.17

W wersji 1.17 wprowadzone zostały zmiany w zakresie:

 • interfejsu zarządzania przedsiębiorstwem poprzez dodanie informacji kontekstowej do akcji dostępnych w zestawieniu powiązanych z użytkownikiem przedsiębiorstw
 • automatyzacji obsługi zgłoszeń publicznych
 • poprawy nawigacji do widoków zestawień

Wersja 1.16

W wersji 1.16 wprowadzone zostały zmiany w zakresie:

 • automatyzacji obsługi zgłoszeń publicznych przekazywanych do Centrów Transferu Technologii w ramach modułu PSTRYK
 • danych osoby poprzez dodanie możliwości wprowadzenia informacji o odbytych studiach na historycznych jednostkach naukowych
 • integracji z systemem Nauka Polska poprzez dodanie możliwości bezpośredniego logowania z poziomu systemu Nauka Polska

Wersja 1.15.1

W wersji 1.15.1 wprowadzone zostały zmiany w zakresie:

 • usuwania konferencji
 • automatyzacji wysyłki zaproszeń do rejestracji konta w systemie
 • uprawnień edycji danych poprzez dodanie możliwości edytowania danych innowacji i projektów instytucji przez użytkowników którzy są zatrudnieni w danej instytucji

Wersja 1.14.1

W wersji 1.14.1 wprowadzone zostały zmiany w zakresie:

 • nawigacji poprzez dodanie możliwości śledzenia aktualnej lokalizacji użytkownika w postaci ścieżki przebytej drogi do bieżącej strony (ang. Breadcrumbs)
 • zasad weryfikacji powiązania użytkownika systemu z instytucją naukową poprzez wprowadzenie maksymalnego czasu oczekiwania na akceptację powiązania przez administratora instytucji
 • możliwości dodawania danych dotyczących pełnionych funkcji w instytucjach naukowych przez pracowników nienaukowych
 • interfejsu zestawienia ekspertów poprzez poprawę błędnych opcji filtrowania

Ponadto wprowadzono poprawki związane z obsługą bazy danych.

Wersja 1.12

W wersji 1.12 wprowadzone zostały zmiany w zakresie:

 • prezentacji danych na profilu osoby poprzez dodanie informacji o tytułu i stopniu naukowym
 • rozszerzenia zakresu danych importowanych z systemu POLON o innowacje realizowane przez jednostki naukowe

Wersja 1.11

 

W wersji 1.11 wprowadzone zostały zmiany w zakresie:

 • komunikacji z podmiotami udostępniającymi adresy e-mail dodając możliwość wysyłki wiadomości za pomocą aktywnych adresów e-mail
 • powiadomień systemu poprzez dodanie powiadomień o akcjach związanych z dopisaniem użytkownika do projektu oraz innowacji
 • kolejności prezentowania danych w zestawieniach podmiotów związanych z aktualnie wyświetlanym profilem poprzez wstępne sortowanie zestawień
 • dokumentów dołączanych przez użytkownika poprzez dodanie możliwości dołączania plików opisujących dorobek artystyczny użytkownika
 • rejestracji zaproszonych użytkowników poprzez dodanie formularza rejestracji użytkowników których przedsiębiorstwa istnieją w systemie oraz formularza jednoczesnej rejestracji osoby i przedsiębiorstwa