Wersja 1.8

W dniu 22 kwietnia wdrożyliśmy wersję 1.8 systemu Inventorum. W wersji tej zwiększono zakres danych dostępnych podczas edycji doktoratów i habilitacji. Ponadto poprawiono wydajność działania niektórych zestawień w aplikacji.

Wersja 1.7

W dniu 13 kwietnia wdrożyliśmy wersję 1.7 systemu Inventorum. Wersja wprowadza możliwość dodawania w swoim profilu linków do profili w innych serwisach:

  • LinkedIn,
  • GoldenLine,
  • Academia.edu,
  • ResearchGate,
  • Mendeley.

Od teraz jest również możliwość przeglądania statystyk dotyczących liczby wyświetleń swojego profilu oraz profili powiązanych z użytkownikiem np. przedsiębiorstw lub instytucji naukowych.

Wersja 1.4

W dniu 7 marca wdrożyliśmy wersję systemu Inventorum. Wersja wprowadza poszerzenie zakresu danych, które mogą być przenoszone pomiędzy kontem w Inventorum a profilem w Nauce Polskiej. Ponadto wprowadzono nową funkcjonalność „Walidacja pomysłu badawczego”, pozwalającą na poszukiwanie istniejących innowacji lub projektów badawczych podobnych do wprowadzonego opisu pomysłu badawczego.

Wersja 1.3

W dniu 24 lutego wdrożyliśmy wersję 1.3 systemu Inventorum. Wersja wprowadza nowe procesy obsługi stopni i tytułów naukowych oraz rozszerzenie obsługi danych wielojęzycznych w innowacjach. Od teraz innowacje można wyszukiwać po wszystkich językach oraz wprowadzać tytuły i opisy po polsku, angielsku, niemiecku i francusku.

Wersja 1.2

W dniu 11 lutego wdrożyliśmy wersję 1.2 systemu Inventorum. Wersja wprowadza możliwość rejestracji w systemie z portalu Nauka Polska oraz pozwala na import danych przedsiębiorstw pobranych z internetu.

Wersja 1.1

W dniu 22 stycznia wdrożyliśmy wersję 1.1 systemu Inventorum. Wersja wprowadza między innymi rozszerzenie widoku pulpitu użytkownika o nowe kafelki oraz możliwość wysyłania zaproszeń do systemu.

Wersja 1.0

W dniu 2 grudnia 2015 roku została uruchomiona finalna wersja systemu Inventorum, zawierająca wszystkie zaplanowane funkcjonalności, tj. innowacje i ich ochrony, projekty, przedsiębiorstwa i instytucje oraz ekspertów i konferencje. System nadal będzie rozwijany i dostosowywany do potrzeb jego odbiorców.

Wersja 0.35

Wdrożono wersję 0.35 (beta) Inventorum rozszerzającą system o import danych z Europejskiej Bazy Patentów oraz wyszukiwanie  przedsiębiorstw innowacyjnych w internecie.

Wersja 0.34

Wdrożono wersję 0.34 (beta) Inventorum rozszerzającą system o moduł konferencji.

Wersja 0.32

Wdrożono wersję 0.32 (beta) Inventorum, w której wprowadzono zestawienia i edycję publikacji.