Wersja 1.35

W wersji 1.35 wprowadzone zostały zmiany w zakresie:

 • transfer danych o projektach z Polon2 do Inventorum
 • rozszerzenie danych użytkowników o pole „Branża”
 • dodanie sekcji „Poszukuję na rynku” w profilu osoby
 • możliwość cyklicznego mailingu z najnowszymi rekomendacjami dla użytkownika
 • możliwość dodania wielu stron WWW w profilu użytkownika
 • rozszerzenie pola „O mnie” do 2000 znaków w profilu użytkownika
 • rozszerzenie o domeny z końcówką .tech
 • uzupełnienie danych projektów pochodzących z POL-on 1 o kierownika projektu
 • dodanie filtrowania po „branża” i „województwo” na zestawieniu ekspertów

Wersja 1.34

W wersji 1.34 wprowadzone zostały zmiany w zakresie:

 • konferencje →  domyślne oznaczenie filtra status wartościami „w trakcie” i „planowana”
 • projekty → automatyczna aktualizacja statusu projektów (gdy „data zakończenia” wcześniejsza niż „aktualna data” zmieniono status na „zakończony”)
 • rozszerzenie słownika podmiotów udzielających praw ochronnych
 • transfer danych o patentach z POLON 2.0 do Inventorum

Wersja marzec 2021

 • zmiany w szacie graficznej Inventorum (m. in. przejście na inną kolorystykę)

Wersja 1.29

W wersji 1.29 wprowadzone zostały zmiany w zakresie:

 • umożliwienie rejestracji kont naukowcom, którzy nie mają wprowadzonego numeru PESEL w bazie Nauka Polska
 • możlwość uzupełnienia nazwiska rodowego (panieńskiego)
 • rozszerzenia zakresu danych instytucji synchronizowanych pomiędzy bazami Nauki Polskiej i Inventorum

Wersja 1.28

W wersji 1.28 wprowadzone zostały zmiany w zakresie:

 • aktualizacji klasyfikacji naukowych (usunięcie nieaktualnej klasyfikacji CKSST, dodanie klasyfikacji Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego)
 • usprawnienia w działaniu wielojęzycznej wyszukiwarki wniosków
 • możliwość dodawania w publikacjach linków do danych badawczych poprzez numery DOI

Wersja 1.26

W wersji 1.26 wprowadzone zostały zmiany w zakresie:

 • sprawniejszego przeszukiwania baz innowacji oraz projektów poprzez udostępnienie wielojęzycznej wyszukiwarki
 • dostępności systemu poprzez dodanie możliwości logowania przez ORCID

Wersja 1.25

W wersji 1.25 wprowadzone zostały zmiany w zakresie:

 • wydajności systemu, w szczególności przyspieszenie wczytywania profili
 • rozszerzenia informacji o publikacjach naukowych poprzez udostępnienie możliwości powiązania z publikacją danych badawczych

Wersja 1.22

W wersji 1.22 wprowadzone zostały zmiany w zakresie:

 • pozyskiwania informacji o odbiorze systemu przez użytkowników poprzez udostępnienie ankiety „Powiedz jak wykorzystujesz Inventorum”
 • zwiększenia ilości publikacji naukowych poprzez udostępnienie możliwości importu publikacji podając numer DOI

Wersja 1.21

W wersji 1.21 wprowadzone zostały zmiany w zakresie:

 • możliwości usuwania informacji o zatrudnieniu i pełnionych funkcji w przypadku użytkowników zarejestrowanych przez system Inventorum
 • ograniczenia możliwości edycji danych w wersji mobilnej aplikacji

Wersja 1.20

W wersji 1.20 wprowadzone zostały zmiany w zakresie:

 • automatyzacji obsługi zgłoszeń publicznych
 • interfejsu Inventorum poprzez dodanie wersji kontrastowej interfejsu