Wersja 1.35

W wersji 1.35 wprowadzone zostały zmiany w zakresie:

  • transfer danych o projektach z Polon2 do Inventorum
  • rozszerzenie danych użytkowników o pole „Branża”
  • dodanie sekcji „Poszukuję na rynku” w profilu osoby
  • możliwość cyklicznego mailingu z najnowszymi rekomendacjami dla użytkownika
  • możliwość dodania wielu stron WWW w profilu użytkownika
  • rozszerzenie pola „O mnie” do 2000 znaków w profilu użytkownika
  • rozszerzenie o domeny z końcówką .tech
  • uzupełnienie danych projektów pochodzących z POL-on 1 o kierownika projektu
  • dodanie filtrowania po „branża” i „województwo” na zestawieniu ekspertów