Dostęp do systemu

Rejestracja w systemie

Aby korzystać z Inventorum należy posiadać konto w systemie. W celu jego utworzenia wymagane jest jedynie podanie adresu e-mail oraz wprowadzenie hasła. Aktywacja konta następuje poprzez kliknięcie w link przesłany przez system na wprowadzony przez użytkownika adres e-mail.

rejestracja

Uwaga: Stworzenie konta oznacza jednocześnie akceptację regulaminu Inventorum.

Uzupełnienie danych osobowych

Na etapie rejestracji konta wymagane jest wskazanie jedynie adresu e-mail. Po zalogowaniu możliwe jest jednak uzupełnienie pozostałych, szczegółowych informacji o użytkowniku takich jak dane osobowe oraz dane kontaktowe. Do przeszukiwania danych w systemie uzupełnienie tych informacji nie jest wymagane, jednakże konieczne staje się w przypadku gdy użytkownik chce zarejestrować w systemie innowację, projekt czy przedsiębiorstwo lub oznaczyć się jako ekspert lub recenzent naukowy.

Uzupełnienie danych osobowych umożliwi powiązanie kont pomiędzy systemem Inventorum a systemem Nauka Polska, co spowoduje pobranie dodatkowych informacji o osobie takich jak doktoraty, habilitacje, publikacje, itd. Kolejną zaletą będzie trafniejsze proponowanie rekomendacji przez system.

Uwaga: Dane osobowe podlegają weryfikacji i zatwierdzeniu przez zespół Inventorum.

Weryfikacja konta

Mimo, że konto w Inventorum można założyć podając jedynie adres e-mail, to wiele czynności w systemie takich jak rejestracja przedsiębiorstwa projektu czy innowacji lub oznaczenie się jako ekspert lub recenzent naukowy, wymaga uzupełnienia danych (imię, nazwisko, obywatelstwo, PESEL lub data urodzenia, ID Nauka Polska jeśli istnieje) oraz weryfikacji konta przez zespół Inventorum. W przypadku odrzucenia danych pracownik zespołu Inventorum podejmuje decyzję czy konto również na zostać usunięte, czy też jedynie wprowadzone dane.

Procedura weryfikacji jest następująca:

  1. Użytkownik uzupełnia dane osobowe i zatwierdza zapis
  2. Dane trafiają do weryfikacji do pracowników Zespołu Inventorum
  3. Zespół Inventorum weryfikuje zgodność danych
  4. Dane są zatwierdzane lub odrzucane przez zespół Inventorum
  5. Użytkownik jest powiadamiany o wyniku weryfikacji

Logowanie do systemu

Istnieją dwie metody zalogowania się do systemu. Po pierwsze można podać swój login i hasło. W przypadku zapomnienia hasła można utworzyć nowe hasło za pomocą opcji „Nie pamiętasz hasła?” Po drugie możliwe jest zsynchronizowanie swojego konta z kontami społecznościowymi takimi jak: Facebook, Google, Linkedin, co umożliwia logowanie do systemu za pomocą tych kont. Wtedy nie ma potrzeby pamiętania loginu i hasła do Inventorum.

logowanie

W przypadku pierwszego logowania przez medium społecznościowe następuje połączenie konta Inventorum z kontem wybranego serwisu (Facebook, Google, Linkedin). Zarządzanie tymi połączeniami jest możliwe z poziomu zakładki Połączone konta dostępnej po zalogowaniu (help-user-icon).

help-account-settings

Zmiana hasła

Użytkownik wywołuje proces resetowania hasła klikając w link znajdujący się na formularzu logowania: „Nie pamiętasz hasła?”. Użytkownik wprowadza podany podczas rejestracji adres e-mail, na który po zatwierdzeniu system wysyła link aktywacyjny umożliwiający wprowadzenie nowego hasła dla konta użytkownika. Po akceptacji wysłanej wiadomości, kliknięciu w link i wprowadzeniu nowego hasła użytkownik może zalogować się do systemu.

reset_hasla

Usunięcie konta i profilu

W każdej chwili użytkownik może usunąć swoje konto i profil za pomocą akcji Usuń profil i konto dostępnej w ustawieniach konta użytkownika.

Uwaga: Wraz z kontem zostaną usunięte również obiekty z nim powiązane (przedsiębiorstwo, innowacja, konferencja, projekt) w przypadku gdy nie są powiązane z innymi użytkownikami, przedsiębiorstwami czy instytucjami naukowymi.