Role i uprawnienia w systemie

Użytkownik niezweryfikowany
 • Przeglądanie danych w systemie
 • Uzupełnienie danych osobowych
Użytkownik zweryfikowany
 • Rejestracja innowacji
 • Rejestracja projektu
 • Rejestracja przedsiębiorstwa
 • Rejestracja konferencji
Pracownik przedsiębiorstwa
 • Uzupełnienie ankiety
Administrator przedsiębiorstwa
Zarządzanie danymi w ramach przedsiębiorstwa

 • Rejestracja innowacji
 • Rejestracja projektu
 • Rejestracja przedsiębiorstwa
 • Rejestracja konferencji
 • Zapraszanie osób do przedsiębiorstwa
 • Zarządzanie pracownikami przedsiębiorstwa
 • Zarządzanie danymi przedsiębiorstwa
 • Akceptacja zaproszeń skierowanych do przedsiębiorstwa
Użytkownik zweryfikowany powiązany z kontem Nauki Polskiej
 • Zarządzanie dokumentami osoby
 • Zarządzanie słowami kluczowymi osoby
 • Zarządzanie danymi stopni i tytułów (doktoraty, habilitacje, profesury) osoby
 • Zarządzanie danymi promotorstw i recenzji
 • Zarządzanie publikacjami osoby
Użytkownik posiadający aktualne zatrudnienie lub funkcje w instytucji naukowej
Rejestracja danych w ramach instytucji naukowej lub jej jednostek podrzędnych

 • Rejestracja innowacji
 • Rejestracja projektu
 • Rejestracja konferencji
Administrator jednostki naukowej
Zarządzanie danymi w ramach instytucji naukowej lub jej jednostek podrzędnych

 • Rejestracja innowacji
 • Rejestracja projektu
 • Rejestracja konferencji
 • Akceptacja zaproszeń skierowanych do instytucji naukowej