Wersja 1.21

W wersji 1.21 wprowadzone zostały zmiany w zakresie:

  • możliwości usuwania informacji o zatrudnieniu i pełnionych funkcji w przypadku użytkowników zarejestrowanych przez system Inventorum
  • ograniczenia możliwości edycji danych w wersji mobilnej aplikacji