Wersja 1.34

W wersji 1.34 wprowadzone zostały zmiany w zakresie:

  • konferencje →  domyślne oznaczenie filtra status wartościami „w trakcie” i „planowana”
  • projekty → automatyczna aktualizacja statusu projektów (gdy „data zakończenia” wcześniejsza niż „aktualna data” zmieniono status na „zakończony”)
  • rozszerzenie słownika podmiotów udzielających praw ochronnych
  • transfer danych o patentach z POLON 2.0 do Inventorum