Wersja 1.29

W wersji 1.29 wprowadzone zostały zmiany w zakresie:

  • umożliwienie rejestracji kont naukowcom, którzy nie mają wprowadzonego numeru PESEL w bazie Nauka Polska
  • możlwość uzupełnienia nazwiska rodowego (panieńskiego)
  • rozszerzenia zakresu danych instytucji synchronizowanych pomiędzy bazami Nauki Polskiej i Inventorum