Start projektu Inventorum

Rozpoczął się projekt pod nazwą „Ogólnopolska platforma informacyjna o potencjale innowacyjnym Inventorum”. Partnerem Ośrodka Przetwarzania Informacji – Państwowego Instytutu Badawczego jest w nim Akademia Leona Koźmińskiego. Całkowity budżet przedsięwzięcia to ponad siedem milionów złotych.

Projekt realizowany w ramach Programu Innowacyjna Gospodarka potrwa do 30 listopada 2015 roku. Efektem będzie nowoczesna infrastruktura informatyczna wspomagająca współpracę nauki i biznesu.