O Inventorum w kontekście naukowym

Podczas seminarium, które odbyło się w Ośrodku Przetwarzania Informacji – Państwowym Instytucie Badawczym kierownik Laboratorium Inteligentnych Systemów Informatycznych OPI PIB dr inż. Jarosław Protasiewicz omówił założenia projektu Inventorum, z uwzględnieniem przeprowadzanych i planowanych prac badawczo-rozwojowych.