Kolejne spotkanie ekspertów

W Akademii Leona Koźmińskiego odbył się drugi panel ekspertów zaangażowanych w rozwój projektu Inventorum.

Tym razem przedstawiciele sektora nauki i biznesu zastanawiali się, jak weryfikować modele pomiaru kapitału innowacyjnego przedsiębiorstw, które zostały skonstruowane na podstawie przeglądu literatury oraz wskaźników wypracowanych podczas poprzedniego, czerwcowego spotkania.

Akademia Leona Koźmińskiego jest partnerem OPI PIB w projekcie Inventorum.

Testy użyteczności systemu (III faza)

Zgodnie z harmonogramem projektu prowadzona jest trzecia faza testów aplikacji. Zaproszeni do badania przedsiębiorcy oraz eksperci z sektora usług, wzornictwa przemysłowego i medycznego pomogli ocenić system i wyeliminować błędy w obszarze konferencji, ekspertów, projektów. Za kolejną, trzecią już fazę testów, odpowiada Laboratorium Interaktywnych Technologii OPI PIB.

Testy użyteczności systemu (III faza)

Zgodnie z harmonogramem projektu prowadzona jest trzecia faza testów aplikacji. Zaproszeni do badania przedsiębiorcy oraz eksperci z sektora usług, wzornictwa przemysłowego i medycznego pomogli ocenić system i wyeliminować błędy w obszarze konferencji, ekspertów, projektów. Za kolejną, trzecią już fazę testów, odpowiada Laboratorium Interaktywnych Technologii OPI PIB.