Testy użyteczności systemu (II faza)

Prowadzone są kolejne testy interfejsu systemu oraz nowo powstałych funkcjonalności, t.j. zarządzanie danymi przedsiębiorstwa i innowacji, edycja ochron prawnych, dostęp przez media społecznościowe. Osobami badanymi były osoby prowadzące własne przedsiębiorstwo lub będące pracownikami zajmującymi się wdrażaniem innowacyjnych rozwiązań. Dodatkowo przeprowadzono wywiady z pracownikami OPI PIB w przyszłości mającymi obsługiwać system. Za testy odpowiada Laboratorium Interaktywnych Technologii OPI PIB.