Współpraca z Fundacją Startup Hub Poland

Rozpoczęliśmy współpracę z Fundacją Startup Hub Poland w zakresie animacji i wsparcia polskiego oraz europejskiego środowiska innowacyjności, nauki i rozwoju zaawansowanych technologii. List intencyjny ws. współpracy w zakresie promocji polskiego ekosystemu naukowego oraz wsparcia innowacyjnych przedsięwzięć biznesowych i naukowych podpisali dr Olaf Gajl oraz Maciej Sadowski.

Inventorum w Wojskowym Instytucie Medycznym

Dr Jarosław Protasiewicz zaprezentuje Inventorum w Wojskowym Instytucie Medycznym podczas V edycji „Tygodnia Nauki i Edukacji”, który odbędzie się w dniach 7-11 marca 2016 roku. Drugi dzień sesji będzie poświęcony komercjalizacji wyników badań naukowych. Punktem wyjścia w dyskusji będzie zasadnicze pytanie: Mam pomysł… I co dalej?