Współpraca z Fundacją Startup Hub Poland

Rozpoczęliśmy współpracę z Fundacją Startup Hub Poland w zakresie animacji i wsparcia polskiego oraz europejskiego środowiska innowacyjności, nauki i rozwoju zaawansowanych technologii. List intencyjny ws. współpracy w zakresie promocji polskiego ekosystemu naukowego oraz wsparcia innowacyjnych przedsięwzięć biznesowych i naukowych podpisali dr Olaf Gajl oraz Maciej Sadowski.