Nauka rozpędza biznes

Dr Olaf Gajl zaprezentował platformę Inventorum podczas spotkania „Nauka rozpędza biznes”. Wydarzenie odbyło się w ramach akcji społecznej warszawskiej redakcji „Gazety Wyborczej”: „iLab – Laboratorium innowacji”. Przedstawiciele świata nauki i biznesu wspólnie szukali odpowiedzi na pytania: jak znaleźć naukowca do przeprowadzenia badań? Jakie są oczekiwania biznesu a jakie oczekiwania nauki. Jak uniknąć pułapek we wspólnych projektach?

Inventorum na konferencji IEEE SMC 2015

W dn. 9-12 października dr Jarosław Protasiewicz, kierownik projektu Inventorum, wziął udział w Międzynarodowej Konferencji Instytutu Inżynierów Elektryków i Elektroników. Na konferencji Dr Protasiewicz zaprezentował przedstawił pracę „Multilingual and hierarchical classification of large datasets of scientific publications” jak też rozmawiał o możliwościach współpracy międzynarodowej w zakresie systemu Inventorum. Nawiązane kontakty zostaną wykorzystane do zwieszenia zasięgu Inventorum w fazie utrzymania systemu.

Kolejne spotkanie ekspertów

W Akademii Leona Koźmińskiego odbył się drugi panel ekspertów zaangażowanych w rozwój projektu Inventorum.

Tym razem przedstawiciele sektora nauki i biznesu zastanawiali się, jak weryfikować modele pomiaru kapitału innowacyjnego przedsiębiorstw, które zostały skonstruowane na podstawie przeglądu literatury oraz wskaźników wypracowanych podczas poprzedniego, czerwcowego spotkania.

Akademia Leona Koźmińskiego jest partnerem OPI PIB w projekcie Inventorum.

Testy użyteczności systemu (III faza)

Zgodnie z harmonogramem projektu prowadzona jest trzecia faza testów aplikacji. Zaproszeni do badania przedsiębiorcy oraz eksperci z sektora usług, wzornictwa przemysłowego i medycznego pomogli ocenić system i wyeliminować błędy w obszarze konferencji, ekspertów, projektów. Za kolejną, trzecią już fazę testów, odpowiada Laboratorium Interaktywnych Technologii OPI PIB.

Testy użyteczności systemu (III faza)

Zgodnie z harmonogramem projektu prowadzona jest trzecia faza testów aplikacji. Zaproszeni do badania przedsiębiorcy oraz eksperci z sektora usług, wzornictwa przemysłowego i medycznego pomogli ocenić system i wyeliminować błędy w obszarze konferencji, ekspertów, projektów. Za kolejną, trzecią już fazę testów, odpowiada Laboratorium Interaktywnych Technologii OPI PIB.

Inventorum na konferencji IEEE ICIT 2015

W dn. 17-19 marca dr Jarosław Protasiewicz, kierownik projektu Inventorum, wziął udział w Międzynarodowej Konferencji Instytutu Inżynierów Elektryków i Elektroników. W Sewilli spotkali się naukowcy i entuzjaści technologii przemysłowych z całego świata. Dr Protasiewicz zaprezentował wyniki swoich prac badawczych, wygłaszając prezentację „Improvement of MLP models for forecasting electrical energy consumption using OBD and OBS methods”.

Testy użyteczności systemu (II faza)

Prowadzone są kolejne testy interfejsu systemu oraz nowo powstałych funkcjonalności, t.j. zarządzanie danymi przedsiębiorstwa i innowacji, edycja ochron prawnych, dostęp przez media społecznościowe. Osobami badanymi były osoby prowadzące własne przedsiębiorstwo lub będące pracownikami zajmującymi się wdrażaniem innowacyjnych rozwiązań. Dodatkowo przeprowadzono wywiady z pracownikami OPI PIB w przyszłości mającymi obsługiwać system. Za testy odpowiada Laboratorium Interaktywnych Technologii OPI PIB.

Testy użyteczności systemu (I faza)

Prowadzone są testy użyteczności interfejsu systemu Inventorum oraz zasadności poszczególnych funkcjonalności, t.j. serwisu informacyjnego, rejestracji w systemie, konta, edycji innowacji i przedsiębiorstwa. Do testów zastali zaproszeni przedsiębiorcy, których uwagi pozwolą skorygować początkowe założenia przyjęte przez projektantów systemu. Za testy odpowiada Laboratorium Interaktywnych Technologii OPI PIB.

O Inventorum w kontekście naukowym

Podczas seminarium, które odbyło się w Ośrodku Przetwarzania Informacji – Państwowym Instytucie Badawczym kierownik Laboratorium Inteligentnych Systemów Informatycznych OPI PIB dr inż. Jarosław Protasiewicz omówił założenia projektu Inventorum, z uwzględnieniem przeprowadzanych i planowanych prac badawczo-rozwojowych.