Eksperci o kapitale innowacyjnym

Naukowcy, przedsiębiorcy oraz twórcy nowatorskich rozwiązań technologicznych zostali zaproszeni do wzięcia udziału w panelu ekspertów na temat kapitału innowacyjnego przedsiębiorstw.

Spotkanie zorganizowała Akademia Leona Koźmińskiego, partner OPI PIB w projekcie Inventorum. ALK odpowiada za wyodrębnienie wskaźników modelu, który – wykorzystując najnowszą technologię – ma wyszukiwać w Internecie dane o przedsiębiorstwach i jednostkach badawczych, skupiając się na organizacjach najbardziej nowatorskich. Uznano zatem, że dla poprawnej budowy modelu niezbędne jest poznanie doświadczeń ludzi zaangażowanych w innowacyjną działalność.

Inventorum – cele i rezultaty

Podczas seminarium poświęconego projektowi Inventorum dr inż. Jarosław Protasiewicz i Sławomir Dadas z Laboratorium Inteligentnych Systemów Informatycznych OPI PIB przedstawili główne założenia platformy. Spotkanie odbyło się w Ośrodku Przetwarzania Informacji – Państwowym Instytucie Badawczym.

Więcej dowiedzieć się można z poniższej prezentacji.

Prezentacja Inventorum, Jarosław Protasiewicz, 16 kwietnia 2014

Start projektu Inventorum

Rozpoczął się projekt pod nazwą „Ogólnopolska platforma informacyjna o potencjale innowacyjnym Inventorum”. Partnerem Ośrodka Przetwarzania Informacji – Państwowego Instytutu Badawczego jest w nim Akademia Leona Koźmińskiego. Całkowity budżet przedsięwzięcia to ponad siedem milionów złotych.

Projekt realizowany w ramach Programu Innowacyjna Gospodarka potrwa do 30 listopada 2015 roku. Efektem będzie nowoczesna infrastruktura informatyczna wspomagająca współpracę nauki i biznesu.